122004049 348012392973687 2963203209850236012 N

کتابشاد طرحی است از اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران با همکاری اداره کل آموزش و پرورش مازندران که از هفته آینده درسامانه شاد اجرایی می شود.

 آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران با اعضای کمیته محتوایی طرح کتابشاد که از سراسر استان گرد آمدند، دیدار و گفتگو کرد.

ولیپور با بیان این که طرح کتابشاد از هفته آینده اجرایی می شود عنوان کرد: این طرح به عنوان یک برنامه های کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتاب است که در سامانه شاد قابل اجرا است.

وی ادامه داد: اعضای کمیته تولید محتوا این طرح از کتابداران ما در شهرهای مختلف استان هستند که صبح امروز شروع به فعالیت کرده و از هفته اینده انتشار این محتوا در سامانه شاد انجام خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اهمیت اجرای این برنامه برای دانش آموزان اظهار داشت؛ این طرح در شرایط فعلی بستر مناسبی است که میتوانیم از آن استفاده خوبی داشته باشیم تا کتابخوانی را گسترش داده و شاهد افزایش سطح دانایی در استان باشیم.

وی با اشاره به تاکید استاندار بر اجرای دقیق و قوی این برنامه، خاطرنشان کرد: در تولیدی محتوای این طرح حساسیت و دقت خاصی شود تا تاثیرگذاری درستی داشته باشد چون هم برای دانش آموزان و هم خانواده های آنان بتوانند بخوبی از این طرح استفاده کنند.