NewsImage76365789ac8e96ad47434ca19766a4aea829e6fb

طی حکمی از سوی احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، حمید رضا مرادی به سمت سرپرست شهرداری ساری منصوب و طی مراسمی با حضور مهدی رازجویان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران معارفه شد.

رازجویان در این مراسم، بر اهتمام جدی شهردار ساری بر تعهدات شهرداران مندرج در میثاق نامه خدمت صادقانه شهرداران مازندران با استاندار تاکید کرد و گفت: تلاش برای ساماندهی و تقویت مدیریت شهری و اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری از جمله این تاکیدات است.

او افزود: مدیریت پسماند، توسعه فضای سیز و اجرای طرح میراث ماندگار و ایجاد درآمدهای پایدار از جمله وظایفی است که شهرداری ها باید همواره بدان همت نمایند.

معاون استاندار بر استمرار ایفای نقش شهرداری ها در مقابله با کرونا تاکید کرد.

گفتنی است، حمید رضا مرادی، سرپرست جدید شهرداری ساری، میثاق نامه ی خدمت صادقانه شهرداران با استاندار مازندران را امضا کرد.