NewsImage504996852278a32ebd2a4fc0bc8d90473b1791d4

گلچوب مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری در حاشیه این بازدید از دستور ویژه استاندار محترم مازندران برای بسیج همه امکانات و ظرفیتهای داخلی و بین المللی و دیپلماسی اقتصادی جهت توسعه صادرات محصولات باغی استان بویژه پرتغال و کیوی خبر داد
ایشان با اشاره به رشد قابل توجه صادرات این محصولات در سال جاری ، توجه به کیفیت ، بسته بندی های مناسب و رقابت سالم را در ماندگاری بازار و توسعه آن در آینده بسیار مهم دانسته و به افزایش اهتمام صادرکنندگان استان به این موضوعات اشاره کرد .
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان این مطلب که توسعه زیرساختهای صادراتی در کنار حرکت بسمت تولید صادرات محور ، دو راهبرد اساسی استان برای افزایش سهم بازار های منطقه و صادرات بیشتر می باشد از آمادگی استان برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان خبر داد .