WhatsApp Image 20210601 At 121327
اگر تا پیش از انقلاب اسلامی زنان جامعه ما فقط بخاطر آنکه بخشی از جمعیت را تشکیل میدادند یک سرمایه اجتماعی تلقی میشدند اما پس از آن تحول سیاسی ، اجتماعی ، زنان که با درک درست از فضای ایجاد شده توانستند در مراکز علمی ، فرهنگی و خاصه اجتماعی حضوری پر رنگ ، فعال و موثر پیدا کنند اینک به سرمایه ای بدل گردیدند که براستی بی بدیل است بویژه آنکه با تکیه بر توانایی های خویش برغم همه محدودیت ها در عرصه ورزش نیز نام و آوازه ای بلند پیدا کردند
حال با توجه به چنین جایگاه رفیع و چشمگیری اگر زنان ما از فرصت های پیش رو بهره نگیرند نه تنها به خود که به جامعه لطمات جبران ناپذیری وارد می کنند
نمونه بارز و مشخص آن صحنه های انتخابات است ، زنان آگاه ، فعال و توانمند چنانچه به همه ظرفیت خود پشت هر کاندیدایی قرار بگیرند پیروزی را به ارمغان می آورند اینک نیز که در آستانه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا قرار داریم بی تردید مشارکت فعالانه زنان میتواند موجی بزرگ ایجاد کرده و هر کاندیدایی را وارد شورا کند اما ( تکرار میشود ) اما آنگاه این موقعیت ویژه و ممتاز میتواند آثار خود را آشکار کند که این مشارکت آگاهانه باشد و نه کورکورانه چرا که مشارکت وقتی یک امتیاز محسوب میشود که با تکیه بر شعور باشد و نه شعار بنابراین انتظار میرود زنان شهر و روستا با تکیه بر خرد و بینش خود نخست به گزینشی درست و آگاهانه بپردازند و سپس برای به نمایش گذاردن خود به عنوان یک سرمایه عظیم با همه توان در انتخابات پیش رو حضور یابند

مختار زاده فعال اجتماعی فرهنکی ساری